Bračni par (autor Antal Knirš)

Vlasnik: 0922, Id: 830

Naziv ateljea

Fotograf

 • Antal Knirš

Snimnjena u periodu

 • 1861 - 1870

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Antal Knirš

Ime i prezime: Antal Knirš

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1862 - 1900

Lokacija: Temišvar, Rumunija 

Atelje

 • Beograd, ortački Hristić i Knirš (oko 1862 - 1866.), sedište: 1. u bašti g. Đorđa Simića na Terazijama[156]
 • Kikinda (oko 1875 - 1880.)[180]
 • Segedin, ortački A. Knirš i Ferenc Bitler (oko 1875.)[180], [2033], [2034]
 • Segedin (oko 1880. moguće i pre i posle)
 • Temišvar (oko 1880 - 1890.[2208] sa prekidima), sedište: Stadtpark Gegenuber dem Dianabade[2598]
 • Trst (oko 1882.) [180]
 • Budimpešta (oko 1885[180] / 90 - 1900.[2208], moguće sa prekidima), sedište: P. Egyetem ter 5.[2208]


Biografija

 • Moguće jevrejskog porekla[190]
 • Kada se pogleda samo spisak gradova gde je sve imao fotografski atelje, može se osnovano zaključiti da je Knirš bio velika lutalica, a što je opet česta pojava kod fotografa tog doba[180]...
 • Fotografije iz beogradskog ortačkog ateljea Hristića i Knirša ne izdvajaju se posebnim obeležjima u celini fotografske produkcije na prostoru Srbije u drugoj polovini XIX veka[161]
 • Ima navoda da je upravo Knirš obučio fotografskom veštinom ortaka Pantu Hristića[1]
 • U jednom periodu fotografski atelje Antala Knirša delovao je u isto vreme u Kikindi i Segedinu[180]
 • Reklamira se da je slikar i fotograf[180]


Tehnika

 • Koristio je majolik tehniku[2034] i braon toner[2033], [2598]

 Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum ortačkog beogradskog ateljea: neutralna podna prostirka i pozadina, postament, portijera[707], [2329]...


Karton-podloga označavanje

 • K. Krziwanek... / Wien
 • Bečke štamparije bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe, kao i sečeni karton sa upotrebom štambilja firme

 

Firma: фотографска радионица ХРИСТИЋА и КNИРША у Башти Г. Ђорђа С. Симића на Теразиsi у Београду[2329], Fenykep BIETLER es KNIRSCH muter SZEGEDEN[2033], [2034], A. Knirsch Photograph & Maler Gr. - Kikinda & Szegedin, FOTOGRAFISCHES ATELEIER A. KNIRSCH STADTPARK GEGUNUBER DEM DIANABADE TEMESVAR[2598]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.