povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Nikola M. Radić

Ime i prezime: Nikola M. Radić

Godina rođenja - smrti: 1877 - 1956

Period aktivnosti: 1904 - 1956

Lokacija: Šabac, Srbija 

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

 • Šabac[120] (od oko 1904.[343] do kraja tridesetih godina XX veka[3223], sa prekidima), sedište: Karađorđeva[317]
 • Šabac, ortački sa ocem (od druge decenija XX veka do smrti oca Mladena 1926. godine).

 Biografija

 • Otac Mladen, majka Angelina[94]. Zanat je verovatno naučio od oca, mada do sada pronađene fotografije govore o paralelnom radu (misli se na godine fotografskog delovanja) oca i sina
 • Supruga Katarina[93] i majka Angelina[94] moguće da su takođe pomagale u aktivnostima ateljea, imajući u vidu da je tako nešto u to vreme bilo uobičajeno, posebno za vreme terenskog rada majstora
 • Često, reklo bi se namerno, izbegava da istakne sediše firme, što ukazuje na putijući rad[224], [2378]
 • Načinio je snimak panorame Ivanjice oko 1900.[224], što svedoči da je povremeno radio i u tom gradu
 • Deluje u Užicu (oko 1900 - 1901.godine) u koliko - toliko uređenom ateljeskom prostoru, ali u štambilju firme tom prilikom ne precizira mesto delovanja[1002], [1003], [1004], [2351]. Nikolin otac Mladen, takođe je početkom XX veka radio je u Užicu[1404], [1643]
 • Porodica Radić početkom XX veka nastanila se u Šapcu i tu će živeti i raditi kao fotografi niz godina
 • Nikola Radić bio je aktivan u društvenom životu Šapca[3167] i član je „Šabačkog pevačkog društva”[1547]
 • Učesnik je Prvog svetskog rata kao redov - fotograf u štabu Drinske divizije[23]. Po odobrenju komande divizije, fotografisao je događaje iz rata[23]. Vojna lica česte su mušterije u fotografskom ateljeu Radića[1979]
 • Istu pozadinu koristi i u Šapcu[1006], kao i neutralnu[2413] i oslikanu pozadinu (sa tamnom coklom dole, a gore zid sobe)[1387], šareni tepih, fotelju sa bogatim rezbarijama u drvetu[1005]...

Sa istorijske tačke, značajna je fotografija iz 1918. godine vojvode Mišića prilikom njegovog odlaska iz I armije na dužnost načelnika štaba Vrhovne komande, a neobična je fotografija (foto - montaža ?) grupe vojnika srpske vojske prilikom odmora, obe sa utisnutim zagonetnim štambiljem „V. Raditch”.[1181], [2982]

 Tehnika

 • Atelje koji fotografijama svedoči da se radi o veoma dobrom majstoru sa postojanom slikom u smeđem tonu[104]. Za portrete koristio je majolik[1002] i ferlauf[2378] tehnike


Rekvizitorijum

 • Od scenskih rekvizita u Užicu poseduje: oslikanu pozadinu (antički stub okružen tropskim rastinjem i obavijen nekom biljkom penjačicom, vazna sa belim cvećem, palmina grana, još jedan uži drveni stub, stepenište sa ogradom...), tanku šarenu podnu prostirku, obične kućne stolice[1003], [1004]...


Karton-podloga označavanje

 • Esta Fotoipar, Budepast
 • Inostrane i domaće štamparije u varijanti namenske štampe, suvenir i sečeni karton bez oznake logotipa (ali i sa oznakom C. Ernst. Co, Wien) i foto - papir (u formi dopisne karte), sa upotrebom štambilja i nalepnice firme

Firma: НИКОЛА М. РАДИЋ Фотограф - Шабац (štambilj)[1005], [1387] i isti tekst samo drugi font slova (namenska štampa)[1006], Ник. М. Радић фотограф (štambilj)[1002], Н. М. РАДИЋ Шабац (nalepnica)[3284]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea