povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Milan L. Lazarević

Ime i prezime: Milan L. Lazarević

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1884 - 1885

Lokacija: Užice, Srbija 

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

 • Užice (oko 1884.[1940] i 1885.[1939], sa prekidima)
 • Valjevo (oko 1885.)[30]
 • Ub (oko 1885.).[30], [1938]


Biografija

 • Uprava varoši Beograda beleži da je Milan Lazarević fotograf iz Užica odseo 1884. godine u beogradskom hotelu „Žir venac”[1940]. Sasvim je osnovana pretpostavka da je u Beogradu tom prilikom odradio i neki fotografski posao
 • Živeo je i radio oko 1885. godine u Valjevu[30]. Snimio je u Valjevu te 1885. godine poznati portret književnika i lekara Laze K. Lazarevića[562] (moguće da su bili srodnici)[30]
 • Pouzdano se zna da je delovao na Ubu (oko 1885.)[30]. Takođe i Sud okruga Valjevskog, pominjane 1885. godine, beleži da je Milan Lazarević fotograf sa Uba[1938]
 • Valjevo i Ub po svemu sudeći napušta zbog dugova[1938]
 • Krajem 1885. godine, ponovo se seli za Užice, ali tamo ima problema zbog neplaćanja poreza[1939]
 • Delovao je verovatno kao sezonski fotograf u Kiseloj vodi, danas Bukovičkoj banji kod Aranđelovca[1493]
 • Moguće da je radio i za druge fotografe, kao fotografski pomoćnik
 • Produkovao je građanske portrete koji su u poređenju sa radovima drugih srpskih fotografa zastrašujuće neinventivni[110]. Bez obzira na napred izneto, isticao je ne bez ponosa svoj status dvorskog fotografa[802], [803], kao jedan od retkih iz unutrašnjosti, imajući u vidu da su taj status najčešće imali prestonički fotografi

Fotografije iz fotografskog ateljea Milana Lazarevića izuzetno su retke

 • U beogradskom hotelu „Žir venac”, 8. februara 1885. godine odseo je izvesni Jovan Lazarević fotograf iz Užica[1806], a u hotelu „Albanez”12. novembra 1893. godine, Borisav Lazarević, fotografski pomoćnik iz Valjeva[1818]. Nepoznato je da li su gore imenovani rod sa Milanom, a navedeno pominjemo imajući u vidu da je fotografija u to vreme često bila porodično zanimanje.


Tehnika

 • ¨ Koristio je majolik tehniku[1493] i braon toner[3149]


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum: podna prostirka, ograda od neobrađenih oblica i panj od stabla drveta, kao i oslikana pozadina (stablo drveta i mladice sa rastinjem u prednjem planu, pozadi jezero i planine u daljini)[802], [803]...


Karton-podloga označavanje

 • Eisenschinil & Wachtl... / Wien

Firma: М. Л. ЛАЗАРЕВИЋ Кр. Дворски фотограф ВАЉЕВО[802], [803], [1493], [3149]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea