povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Konstantin - Kosta Velić

Ime i prezime: Konstantin Kosta D. Velić

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1900 - 1923

Lokacija: Beograd, Srbija 

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

 • Negotin[40], ortački Ninić i Velić (oko 1900.)[2341]
 • Negotin, ortački S. Mihajlović i K. Velić[1587] (prva polovina prve decenije XX veka)[40]
 • Beograd (oko 1908.[92] i oko 1911[3032] - 1914.[3045] i posle Prvog svetskog rata[108]), sedište: Studenička br. 55[3032]
 • Beograd, ortački Marković, Velić i Jovanović (oko 1910.)[120]
 • Beograd, ortački Velić i Jovanović (oko 1910[2657] - 1911.[2615]), sedište: Studenička br. 55[2615] („od tramvajske stanice na Cvetnom trgu dvadeset koraka”[2628]), „pređe Handžarlija”[2636]
 • Beograd, ortački K. D. Velić i Drug (oko 1920[2402] - 1923.[3183]), sedište: 1. Studenička br. 55[3164] , 2. Kralja Milana br. 69.[1248], [3075]

 Biografija

 • Nadimak Kosta. Supruga Nadežda[1088], moguće da je pomagala u radu ateljea, što je u to vreme bilo uobičajeno, posebno za vreme terenskog rada majstora
 • Očigledna je njegova veza sa Negotinom, jer tu je započeo karijeru, a i kasnije, kada je prešao u Beograd, zadržao je kontakte sa pomenutim gradom[1249]
 • U oglasima Velić je za sebe tvrdio da je radio i u Njujorku, Čikagu, Filadelfiji, Parizu, Berlinu i Beču[3164]
 • Velić objavljuje fotografije[3108], [3116] i reklamira se u „Balkanu” da „prima na uveličavanje slike”[3095], [3113]. Ortaci Velić i Jovanović bili su fotografi - saradnici „Malog žurnala”[2633], a i plaćaju oglase - reklame u pomenutom dnevnom listu da izrađuju „slike na svili, koži, drvetu i na porcelanu za spomenike”[2636]
 • Izrađivao je foto postupkom razglednice sa motivima iz Beograda (npr. Ade Ciganlije)[3253]
 • Pred Prvi svetski rat je po povoljnoj ceni (u odnosu na kartonke) nudio fotografije kao dopisne karte[3045]
 • Kosta Velić je saradnik novina „Ilustrovani Balkan”, kada je načinio set fotografija vojske i ranjenika u toku Balkanskih ratova[3000], [3003], [3004], [3011]. Učesnik je Prvog svetskog rata, kao redov - fotograf 7. pešadijskog puka Dunavske divizije[23]. Po odobrenju komande, fotografisao događaje iz rata[23]
 • Jedan od onih (malobrojnih) predratnih fotografa koji su i posle Prvog svetskog rata nastavili sa radom u Beogradu[108]. Bio je i predsednik udruženja fotografa[1088]. Prihvatao je terenske poslove[1364]
 • Kosta Velić, 1913. godine potražuje za potrebe posla fotografskog pomoćnika[3122], kao i učenika[1080]
 • Velićev atelje bio je rasadnik novih fotografa[108] (Kostin učenik je Radomir Jovanović, „Foto - Zrak” [92])
 • U „Ilustrovanom listu” firma K. D. Velić i Drug objavljuje fotografije iz života posleratnog Beograda[3075]
 • Ortački atelje S. Mihajlović i K. Veljić uz pretisak štambiljom koristio je stare zalihe kartona - podloge predhodnog ortakluka Sotira Mihajlovića sa Lazarom Đorđevićem[40], [1587]
 • U vezi ortaka Jovanovića1247 nije sigurno o kome se radi, ima indicija da je to Dragomir P. Jovanović[1077] (koji je inače radio i u Negotinu). Nepoznato je ko su ortaci Marković[120] i „Drug”.[1248], [1249]

 Tehnika

 • Koristio je ferlauf[2341], [2915] i majolik tehnike i braon toner[2543]. Izrađuje fotografije kao dopisne karte[3118], [3130]


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum: tanka neutralna podna prostirka, često preko druge šarene (kao „linoleum”), oslikana pozadina (proplanak u šumi), stočić, klupa[3058]... Ortački ateljea sa Jovanovićem koristi šarenu podnu prostirku, oslikanu pozadinu (prozor sa portijerom), kućnu stolicu, mesingani stočić... [1247], [1364], [2248], a ortački sa Mihajlovićem oslikanu pozadinu, masivni postament, balustradu, sobnu stolicu[1587]...


Karton-podloga označavanje

 • Bečke, ili domaće štamparije bez oznake logotipa, u varijanti suvenir i sečeni karton, kao i foto - papir u formi dopisne karte sa upotrebom štambilja i nalepnice firme

Firma: К. Д. Велић Фотограф - Београд[3058], Велић и Јовановић фотографи Београд[1364], АТЕЉЕ К. Велића и Друга БЕОГРАД[1249], Фотографски Атеље С. Михајловића и К. Велића Неготин[1587]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea