povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Fotografskog udruženja u Pirotu

Ime i prezime:

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1899 - 1899

Lokacija: Pirot, Srbija 

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

  • Pirot[616] (oko 1899.).[1382]


Biografija

  • Nepoznato ko su bili članovi udruženja, pa se tako ne može govoriti ni o biografskim podacima
  • Sudeći prema baš malom broju sačuvanih fotografija, ovo udruženje u Pirotu nije vremenski dugo radilo
  • Zabeleženo je da je u Pirotu oko 1899. godine delovao kao fotograf izvesni Mita Petrović[1403] (verovatno mu je kršteno ime Dimitrije), pa ne bi trebalo isključiti mogućnost da je baš on bio na čelu gore pomenutog ateljea, tim pre što se okvirno poklapa vremenski period njegovog delovanja u Pirotu i delovanja „Fotografskog udruženja”, a i za sada nema saznanja o sačuvanim fotografijama koje u nazivu firme imaju istaknuto da su rad Mite Petrovića. Takođe, trebalo bi pomenuti da je nešto kasnije, oko 1910. godine u Pirotu radio izvesni Milisav S. Milisavljević[1664] (nepoznate su fotografije u predmetnom periodu i sa njegovom firmom).


Tehnika

  • Atelje je koristio ferlauf tehniku[1382], [1522]


Rekvizitorijum

  • Firma je imala relativno uređen ateljeski prostor za rad, a od rekvizitorijuma koristili su: šarenu podnu prostirku, oslikanu pozadinu, kućnu stolicu[616]...


Karton-podloga označavanje

  • Inostrane ili domaće štamparije, bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe firme

Firma: АТЕЉЕ ФОТОГРАФСКОГ УДРУЖЕЊА У ПИРОТУ[616], [1382], Атеље фотог. удруж. Пирот (avers)[1522]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea