povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Čedomir - Čeda K. Antonijević

Ime i prezime: Čedomir Čeda K. Antonijević

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1897 - 1910

Lokacija: Beograd, Srbija 

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

 • Beograd, ortački I. Živković i Č. Antonijević[1404] (oko 1897[69] - 1904.[1112] i 1907[1112] - 1914.[491], [1669] / 15.[1478] i posle Prvog svetskog rata[87] do oko 1921.[666]), sedište: 1. u dorištu Živka Kuzmanovića, Kolarčeva br. 4[488] (nekada Carigradski drum)1, 2. Kolarčeva br. 5[666], u dvorištu Petra Zarića[487], [489], [492], u avliji do drogerije Guslar[4], [490], [3203]. Telefon br. 215 (u upotrebi oko 1909.)[1470], a telefon br. 6 - 93 (u upotrebi je oko 1921.)[3182]
 • Beograd (oko 1908.[484], [822]), sedište: Kolarčeva br. 5 u dvorištu Petra Zarića[485], gde je i drogerija Guslar[2744]
 • Požarevac, ortački D. Živojinović i Č. Antonijević[2181] (prva polovina prve decenija XX veka)
 • Požarevac, ortački M. Dimitrijević i Č. Antonijević oko 1902[2181] - 1910.[120]), sedište: Podunavski trg[495]
 • Požarevac, ortački I. Živković, Č. Antonijević i M. Dimitrijević (prva decenija XX veka), sedište: Podunavski trg[496]
 • Ribarska banja, ortački I. Živković i Č. Antonijević[483] (oko 1910.[664]), sedište: improvizovano u parku banje.


Biografija

 • Bio je nastanjen izvestan period u Požarevcu[2506], a moguće da je i poreklom iz Požarevca, ili okoline
 • Antonijevićev samostalni atelje (1908.) isticao je da „Snimanja vrši preko celog dana bez obzira na vreme, a po želji i izvan gde ko želi - naročito za svadbe... Preporučuje se za snimanja grupa, tablo-a i td...”[822] kao i „Produžio sam dosadašnju radnju i u modernom duhu ulepšan atelje snabdeo sam najboljim sredstvima za fotografisanje...”[2744]. Iste 1908. godine Antonijević potrebuje čak pet fotografskih pomoćnika[2748]
 • Čeda Antonijević je saradnik - fotograf beogradskih novina „Srpski svet” (1908.)[3036], „Mali žurnal”(1910.)[1690] i „Ilustrovani list”(1920.)[3061]
 • Аtelje Živkovića i Antonijevića, verovatno je samo sezonski, radio paralelno u Ribarskoj Banji i Beogradu[664], a ima indicija oko 1903. i u Soko Banji[486]. Ortaci u „Malom žurnalu” objavljuju fotografije „Svršeni đaci državne zanatske škole”[1654] i „Svečano otvaranje Narodne skupštine na dan 8. 9. 1913.”[1656]
 • Takođe, ortački atelje ističe da „Snimanja vrše i noću”[1112], [2953] (u upotrebi je moguća elektro - rasveta?). U to vreme koristili su fotografski aparat marke Kodak Folding No 4, sa kasetama 9 x 12 cm[3203]
 • Mušterije ortačkog i samostalnog ateljea bili su akademici Jovan Skerlić[546], Dragutin J. Đorđević[547], Pavle Popović[548], Milan J. Andović[549], ali i glumci[398], [823], [828], pesnici[2741], oficiri[3013]...
 • Antonijevićev požarevački ortački atelje sa Dimitrijevićem za reklamu koristio je fotografiju - tablo[2322]
 • Učesnik je Prvog svetskog rata kao rezevni poručnik 1. pozicijske baterije, Šumadijske divizije[23]. Po odobrenju komande divizije, fotografiše događaje iz rata, posebno na frontu Druge armije[39]. Radio je u fotografskoj sekciji Vrhovne komande srpske vojske[23], [39]. „Imao vanrednu zbirku svojih negativa iz Prvog svetskog rata”[1076], deo objavio u „Ilustrovanom listu”[1691]. Čeda Antonijević snimao je filmskom kamerom završne operacije srpske vojske posle proboja Solunskog fronta[142], [3055]. Ortaci Živković i Antonijević oglašavaju prodaju (1920.) filmske kamere „Urban”[3162], osnovana je pretpostavka da su je pre prodaje i koristili za snimanja
 • Fotografije iz ortačkog ateljea Čede Antonijevića sa Dušanom Živojinovićem, kao i one iz trojnog ortačkog ateljea Dimitrijević, Živković i Antonijević, izuzetno su retke
 • Po završetku Prvog svetskog rata nastavlja sa radom u Beogradu, ali ubrzo umire.[87]


TehnikaRekvizitorijum

 • Rekvizitorijum samostalnog Antonijevićevog ateljea: diskretno oslikana pozadina (veći deo je neutralno obojen) postavljene stolice sa rukohvatom i bez rukohvata, bar dva stočića, stalaža za cveće[484], [485]...


Karton-podloga označavanje

 • Leop. Loebenstein... / Wien
 • Bečke i domaće štamparije (bez logotipa) u varijanti namenske štampe, te suvenir i sečeni karton sa upotrebom štambilja, suvog žiga i rukom pisane firme

Firma: Фотографски Атеље Чед. Антонијевића Београд[484], Живковић и Антонијевић Рибар. Бања Београд664, Живковић и Антонијевић[2211]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea